D - MOTORNA VOZILA ZA PREVOZ LICA, KOJA OSIM SEDIŠTA ZA VOZAČA IMAJU VIŠE OD 8 SEDIŠTA

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, posedovanje vozačke dozvole C kategorije najmanje 2 godine i navršene 23 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 10 časova praktične obuke.

BUS2-4

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu D1 kategorije ne vrše teoretsku obuku već samo praktičnu od 7 časova i polažu teoretski i praktični ispit za vozače D kategorije.