C – MOTORNA VOZILA ČIJA JE NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA VEĆA OD 3.500 KG.

8555368702_163a10400e_b

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teoretske obuke i 15 časova praktične obuke.

Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenom 21 godinom kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

CE – SKUP VOZILA ČIJE VUČNO VOZILO PRIPADA KATEGORIJI C, A NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA PRIKLJUČNOG VOZILA JE VEĆA OD 750 KG.

20140329_092156rec

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije.

Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit.

Kandidati koji poseduju vozačku dozvolu C1E kategorije ne vrše obuku, već samo polažu praktični ispit za vozače CE kategorije.